PDF Print E-mail
Written by Tatiana   
Thursday, 15 September 2011 21:35

 

Pensia comunitara

Pensia comunitara este pensia la care aveti dreptul daca ati muncit in Romania si intr-un alt stat european, Italia, Spania, Germania, Franta, etc..

Conform prevederilor Regulamentului 1408/71 al Consiliului Europei, orice cetatean care face stagiul minim de pensionare (15 ani cotizati) in doua sau mai multe state din Uniunea Europeana, la implinirea virstei de pensionare poate incasa o pensie comunitara, adica o pensie care cumuleaza drepturile din Romania la care se adauga drepturile de pensie pentru contributiile platite in Germania, Italia, Spania, etc.
Incepind din 2007 si cetatenii romani beneficiaza de acest drept

  • Viitorul pensionar î?i depune cererea de pensionare în localitatea de domiciliu, indiferent de ?ar?. Casa de Pensii din localitatea respectiv? trimite formulare europene (seria E 200) în toate ??rile în care a muncit cu contract de munca legal solicitantul
  • Fiecare zi cotizata intr-un stat european este considerata la vechime.
  • În fiecare ?ar?, se calculeaz? pensia na?ional? ?i pensia comunitar?. In cazul in care vechimea in statul comunitar este de cel putin un an statul respectiv plateste o cota din pensie. In cazul in care s-a cotizat mai putin de un an, statul respectiv nu plateste o parte din pensie, iar vechimea respectiva, de ex. 9 luni, este preluata de alt stat membru cand se calculeaza pensia comunitara.
  • În final, i se vireaz? pensionarului  pensia cuvenit? din fiecare ?ar?, într-un cont deschis în localitatea de domiciliu.


Este foarte important ca num?rul de cont s? fie scris cu aten?ie astfel încât s? nu apar? gre?eli. Dac? num?rul de cont e gre?it, banii se duc în contul gre?it, se returneaz? ?i se retrimit, iar pentru toate aceste opera?iuni se percep comisioane - a c?ror valoare nu e neglijabil?, dac? o raport?m la pensie.
Pentru o informare foarte corecta, viitorul pensionar care locuieste in Spania, trebuie sa se adreseze la Seguridad Social la Departamentul pentru Pensionare (jubilacion).
In Romania, istitutia competenta este Casa Nationala de Pensii (Casa Judeteana de Pensii la nivelul fiecarui judet).

 

 

Mihaela NICA

Consilier pe probleme de munca si sociale.

 

Last Updated on Thursday, 15 September 2011 21:42
 
PDF Print E-mail
Written by Tatiana   

Preciz?rile MAE în leg?tura cu decizia Spaniei de a introduce condi?ii suplimentare pentru accesul de noi lucr?tori pe pia?a for?ei de munca

Precizarile MAE privind restrictiile pentru romani pe piata muncii spaniole

Iata cateva precizari oficiale privind restrictiile pe piata muncii pentru romani:

Decizia autorit??ilor spaniole de a introduce condi?ii suplimentare privind accesul lucr?torilor români pe pia?a for?ei de munc? reprezint? o hot?râre strict tehnic?, f?r? conota?ie politic?, fiind fundamentat? exclusiv pe considerente de ordin intern ?i fiind generat? de situa?ia pie?ei muncii din Spania confruntat? cu o rat? foarte ridicat? a ?omajului.

Decizia se bazeaz? în integralitate pe motive de natur? economic?. M?surile avute în vedere nu au efecte retroactive, cet??enii români care se afl? deja în Spania, cu loc de munc? sau înregistra?i ca fiind în c?utarea unui loc de munc?, nefiind afecta?i de aceast? m?sur?. Ea se va aplica exclusiv cet??enilor români care vor c?uta un loc de munc? pe pia?a spaniol? ulterior adopt?rii deciziei de c?tre autorit??ile spaniole ?i nu aveau la acel moment deja un num?r de Securitate sociala sau nu erau înscri?i ca fiind în c?utarea unui loc de munca.

M?surile anun?ate au caracter temporar, autorit??ile de la Madrid având în vedere o evaluare acestora, în decembrie 2012, în func?ie de evolu?iile privind pia?a muncii din Spania.

Situa?ia generat? de ini?iativa p?r?ii spaniole a fost abordat?, la 18 iulie 2011, la Bruxelles, de c?tre ministrul român al afacerilor externe, Teodor Baconschi, în cadrul unei întrevederi cu omologul spaniol, doamna Trinidad Jimenez Garcia-Herrera. Cei doi oficiali au agreat deja crearea unui grup de lucru opera?ional (task force) destinat s? gestioneze toate aspectele care decurg din implementarea deciziei autorit??ilor spaniole.

Autorit??ile române se afl? în dialog permanent cu partea spaniol?, atât prin Ambasada României la Madrid, cât ?i prin Ambasada Regatului Spaniei la Bucure?ti.

De asemenea, autorit??ile române a?teapt? opinia Comisiei Europene care va trebui s? se pronun?e pe fond asupra admisibilit??ii m?surilor raportate la situa?ia de pe pia?a spaniol? a muncii, partea româna fiind în contact cu reprezentan?ii executivului european.

Ministerul Afacerilor Externe se coordoneaz? strâns pe acest subiect cu Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale, cu atribu?ii directe în domeniu.

 

Last Updated on Saturday, 13 August 2011 03:49
 
PDF Print E-mail
Written by Tatiana   

 
PDF Print E-mail
Written by Tatiana   

 

 


 

 

Last Updated on Thursday, 09 June 2011 22:56
 
PDF Print E-mail
Written by Tatiana   

 

 


 

Last Updated on Tuesday, 05 July 2011 21:02
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

REVISTA

Actualitate AROVA

DESCARCA NR.17
DESCARCA NR.16
DESCARCA NR.15
DESCARCA NR.14
DESCARCA NR.13
DESCARCA NR.12
DESCARCA NR.11
DESCARCA NR.10
DESCARCA NR.9
DESCARCA NR.8
DESCARCA NR.7
DESCARCA NR.6
DESCARCA NR.5
DESCARCA NR.4
DESCARCA NR.3
DESCARCA NR.2
DESCARCA NR.1

z