DESPRE NOI PDF Print E-mail
Written by Dumitru Daniel Toadere   
Tuesday, 15 September 2009 21:55

* începând cu anul 2002 la Valencia s-a înfiin?at Parohia Ortodox? Român? "Sf. Arh. Mihail ?i Gavriil" pentru a venii în întâmpinarea migra?iei române?ti ?i a forma comunitatea româneasc? din acest ora?.

* Cu trecerea timpului din ce în ce mai mul?i români s-au apropiat de biseric? ?i au început s? se cunoasc? unii pe al?ii. Necesitatea de a func?iona ?i o asocia?ie care s? reprezinte comunitatea româneasc? tot mai mare cu fiecare an, era evident? ?i astfel s-a format un grup de ini?iativ? care a formalizat actele.

* Asocia?ia Românilor din Valencia, AROVA, s-a înfiin?at în 20 Mai 2005 ?i primul pas f?cut de asocia?ie a fost înscrierea ei în Registrul Provincial al Asocia?iilor de la Generalitat Valencia din cadrul Consiliului de Justi?ie ?i Administra?ii Publice (Conselleria de Justicia y Administraciones Publicas) din Comunitatea Valencian? cu num?rul : 59531 / 20 mai 2005 ?i având rezolu?ia de func?ionare num?rul CV-01-038739-V .

* Din acel moment aten?ia tuturor membrilor asocia?iei s-a îndreptat spre activit??i culturale care s? fac? cunoscute valorile spirituale, morale ?i culturale române?ti.

Last Updated on Wednesday, 16 September 2009 11:00