Informatii privind moratoria PDF Print E-mail
Written by Tatiana   
Thursday, 15 September 2011 20:27

 

Avda. Alfonso XIII, no. 157

28016, Madrid

Tel: 0034-91-350 18 81

Fax: 00 34-91-345 29 17

E-mail: secretariat@embajadaderumania.es

http://madrid.mae.ro

www.mae.ro

Informa?ii privind reintroducerea moratoriului aplicat lucr?torilor români în Spania

Vineri, 22 iulie 2011, Consiliul de Mini?tri spaniol a adoptat, la propunerea ministrului muncii ?i imigra?iei, reactivarea condi?iei de autorizare prealabila a accesului lucr?torilor romani pe pia?a muncii din Spania.

Cine este vizat de aceast? m?sur?: M?sura se aplica numai cet??enilor români care doresc s? intre pe pia?a muncii din Spania dup? adoptarea deciziei. A?adar, nu se aplic? celor muncesc deja legal în Spania, celor ce sunt in somaj si isi gasesc un loc de munca sau celor ce sunt înregistra?i oficial ca fiind in c?utarea unui loc de munca. De asemenea, nu sunt vizate de m?sur? persoanele care lucreaz? ca „autonomi” (lucr?tori pe cont propriu/persoane fizice autorizate, care nu î?i exercit? profesia pe baza unui contract de munc? încheiat cu un angajator).

Perioad?: Moratoriul are un caracter temporar, urmând s? fie reevaluat la sfâr?itul anului 2012, în raport cu evolu?ia pie?ei muncii. Oricum, conform Tratatului de Aderare a României la UE, astfel de m?suri nu se vor mai putea aplica cet??enilor români în nici un stat membru al Uniunii Europene (deci nici în Spania) începând cu 2014. Toate statele membre au dreptul ca pentru o perioada de 7 ani de la data aderarii sa impuna restrictii pe piata muncii pentru statele noi intrate.

Implica?ii asupra liberei circula?ii a persoanelor: M?sura nu va avea nici un fel de  implica?ii asupra liberei circula?ii a persoanelor, din perspectiva intr?rii ?i ?ederii pe teritoriul spaniol.
Cerin?e suplimentare fa?? de situa?ia anterioar?: Angajatorului spaniol ii revine responsabilitatea ob?inerii autoriza?iei Biroului teritorial pentru str?ini asupra contractului de munca pe care dore?te sa il încheie cu un lucr?tor român. Autorizarea contractului va avea in vedere exclusiv îndeplinirea normelor spaniole in domeniul legisla?iei muncii (ex. respectarea prevederilor condi?iilor contractului colectiv de munca in sectorul de activitate si regiunea respectiva). Nu se au in vedere alte criterii, cum ar fi cele legate de ?ederea in Spania sau de existenta altor persoane, cu calific?ri similare, deja înscrise în Spania în c?utarea unui astfel de loc de munc?.
Categoriile de persoane carora nu li se aplica restrictiile impuse pe piata muncii spaniole:

  1. romanii ce detin un contract de munca valabil (si care doresc sa isi schimbe locul de munca)
  2. romanii ce se afla in somaj (si care si-au gasit un loc de munca)
  3. romanii inregistrati la Serviciile Publice Regionale de Angajare ca fiind in cautarea unui loc de munca.

Toti romanii care au intrat pe teritoriul Spaniei inainte de 22 iulie si si-au declarat intentia de a munci, inregistrandu-se conform legii la Serviciile Publice Regionale de Angajare, au liber acces acum pe piata muncii spaniole.
Mihaela NICA
CONSILIER PE PROBLEME DE MUNCA

 

INSTRUCTIUNILE IN PRIVINTA REGIMULUI DE INTRARE, REZIDENTA SI MUNCA A LUCRATORILOR DE NATIONALITATE ROMANA SI A FAMILIILOR LOR

 

aici puteti descarca documentul eliberat de ministerul muncii spaniol, version castellana 

Last Updated on Thursday, 15 September 2011 21:44