apostilla Haga PDF Print E-mail
Written by Tatiana   
Sunday, 03 November 2013 17:08

CE ESTE APOSTILA DE LA HAGA (APOSTILLA DE LA HAYA)?

Apostila de la Haga este un certificat eliberat de catre autoritatile competente pentru actele oficiale emise in tara respectiva ce urmeaza sa fie a prezentate pe teritoriul altei tari, conform Conventiei de la Haga semnata in 5 octombrie 1961

De exemplu:

Un certificat de casatorie romanesc se apostileaza in Romania la Prefectura pentru a fi prezentat ulterior in Spania.

Un certificat de nastere literar al unui copil nascut in Spania pentru a fi recunoscut in Romania trebuie sa fie apostilat cu Apostila de la Haga (Apostilla de la Haya) la Tribunalul Superior de Justicia din Spania.

Scopul apostilarii este acela de a recunoaste documentul ca fiind unul original si nu un fals (se verificica semnaturile, calitatea celui care a semnat, stampila etc.) fiind singura metoda recunoscuta de a demonstra veridicitatea documentului.

 

CARE SUNT PRINCIPALELE DOCUMENTE CE SE APOSTILEAZA LA PREFECTURA?

- Acte de stare civila*: certificat de nastere, de casatorie, de deces, extras de pe actele de stare civila, act privind mentiunile inscrise pe actele de stare civila, certificat de divort, pe cale administrativa;

- acte care fac dovada schimbarii numelui pe cale administrativa;

- acte care atesta componenta familiei (certificat, atestat);

- certificate de atestare a domiciliului si a cetateniei romane;

- certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)

- acte de studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a scolii postliceale, diploma de licenta - si anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverinte (prin care se atesta calificarea profesionala - redactata in limba romana si in limba engleza - etc.);

- acte care dovedesc calificarea īntr-o meserie: pregatirea profesionala obtinuta in sistemul de formare profesionala pentru  adulti

- acte privind recunoasterea calificarii pentru activitatile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverinta (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de libera practica, de studii complementare etc.), recomandare;

*cu exceptia certificatelor de stare civila eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei in strainatate

PENTRU CE ACTE NU SE ELIBEREAZA APOSTILA IN CADRUL INSTITUTIEI PREFECTULUI :

- acte care urmeaza a fi folosite in state care nu sunt parte la Conventia de la Haga (Conventia Apostila)*; (Spania este membru al Conventiei)

- copii/traduceri dupa acte administrative**;

- documentele care emana de la o autoritate sau de la un functionar al unei jurisdictii a statului, inclusiv cele care emana de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecatoresc, precum si declaratiile oficiale, cum ar fi: cele privind mentiuni de inregistrare, viza de investire cu data certa si legalizari de semnatura, depuse pe un act sub semnatura privata***;

- acte sub semnatura privata**;

- acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei īn strainatate****;

- acte de identitate, respectiv pasapoarte;

- livrete de familie;

- acte de corespondenta;

- certificat de inregistrare a rezidentei pe teritoriul Romaniei;

- diplome onorifice;

- adeverinte de asigurat (care inlocuiesc cardul national de asigurari sociale de sanatate);

* in acest caz, solicitantii se vor adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor nr. 17 sector 5, Bucuresti, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, Bucuresti, pentru supralegalizarea actelor

** acest tip de acte pot fi legalizate; in aceasta situatie, apostila se elibereaza de camerele notarilor publici

*** in aceasta situatie, apostila se elibereaza de tribunale

**** actele eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei in strainatate sunt scutite de la cerinta legalizarii (inclusiv apostilarii), potrivit Conventiei de la Londra, ratificata de Romania prin Legea  nr. 114/2011


CE DOCUMENTE SE APOSTILEAZA LA TRIBUNAL?


In cazul documetelor judecatoresti ( emise de grefier, executor judecatoresc),  sau documetelor legalizate la notar (legalizare de semnatura privata) apostilarea se face la tribunal (pentru documente Romanesti) si la Colegiul notarilor (pentru documente emise in Spania)


UNDE POATE APOSTILA UN DOCUMENT ROMANESC IN SPANIA?


Apostilarea unui document romanesc se face in Romania. Totusi nu este necesara deplasarea personala in Romania pentru aplicarea acesteia.

Exista 3 modalitati:

1. Solicitarea apostilarii unui document la unul din Consulatele Romaniei din Spania. Prin intermediul Consulatelor Romāniei se poate ob?ine aplicarea apostilei īn conformitate cu Conven?ia de la Haga din 5 octombrie 1961 pe certificatele de stare civil? ?i de cazier judiciar.

Pentru apostilarea certificatelor procurate anterior, durata de a?teptare a documentelor apostilate este, conform termenului prevazut de lege, de 90 de zile.

2.. Prin procura intocmita la consulat pentru cineva din Romania care sa se deplaseze la prefectura judetului de resedinta al interesatului. Implica trimiterea procurii si documentului original in Romania la persoana imputernicita in vederea apostilarii.

 

3. Prin intermediul Asociatiei AROVA Valencia care ofera servicii de apostilare pentru documente emise atat in Bucuresti cat si in orice alt judet al Romaniei fara a fi necesara intomire de procura. Timp estimat: aproximativ 15 zile. Pentru informatii suplimentare pe www.arova.es, persoana contact: Tatiana


Informatii preluate si postate pe situl www.arova.es deTatiana Rosoga

Bibliografie:

http://www.mai.gov.ro/

http://castellon.mae.ro/

 

Last Updated on Monday, 04 November 2013 22:16